Nasze zapowiedzi wydawnicze

"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO"

Jak zwiększyć efektywność organizacji non-profit

Ta książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie artykułowane przez wiele polskich organizacji non-profit. Przybliży ona Państwu ideę oraz efekty planowania i zarządzania strategicznego w instytucjach NGO. Książka "Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO" będzie stanowiła kompletną "mapę drogową" dla procesu planowania strategicznego oraz opis metod zarządzania strategicznego.

Przeczytacie w niej Państwo o najpopularniejszych na świecie modelach planowania strategicznego i będziecie mogli zdefiniować metodę, która zda egzamin w Waszej instytucji. Dowiecie się, jak powołać zespół planerów, jakich interesariuszy zaangażować w proces planowania strategicznego, jak określić strategiczne problemy oraz przeprowadzić analizę SWOT i ustalić cele ogólne i szczegółowe oraz strategie i taktyki. Książka ta pozwoli Państwu skutecznie i świadomie przejść przez te procesy i stworzyć plan strategiczny, który przełoży się na efektywaniejsze działanie Waszej NGO.


Premiera książki: listopad 2017

"Efektywna komunikacja w NGO"

Jak projektować skuteczną komunikację wewnętrzną i budować zewnętrzny wizerunek organizacji

"Efektywna komunikacja w NGO" to pierwszy tego typu podręcznik w Polsce. W książce tej przeczytacie Państwo o podstawowych regułach skutecznej komunikacji w organizacji. Dowiecie się, jak skutecznie projektować dobrą komunikację odgórną, oddolną i poziomą. Przeczytacie też o tym, jak nauczyć się komunikacji podmiotowej, asertywnej i całościowej. Te kompetencje znacząco mogą poprawić jakość komunikacji w organizacji. Dowiecie się też, jakie specyficzne procesy działają w instytucjach NGO, czym różni się komunikacja w tego typu organizacjach od komunikacji w instytucjach typu "for-profit". Ponadto dowiecie się, jak projektować i prowadzić udane zebrania.

Oddzielną część książki stanowią reguły projektowania skutecznej komunikacji strategicznej, czyli komunikacji z otoczeniem organizacji non-profit. Przeczytacie Państwo między innymi o różnych typach odbiorców i różnych typach komunikatów. Dowiecie się, jak budować dobry wizerunek swojej NGO na zewnątrz.


Premiera: styczeń 2018
Na skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej książki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki. Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Naszą sztandarową propozycją są szkolenia i coaching dotyczące filantropii.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało, aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właścicieli i dyrektorów i poszerzać wiedzę na temat tego, jak skutecznie przewodzić organizacjami trzeciego sektora. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.